Valberedningen

Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.

En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Uppdraget är dock begränsat till att föreslå kandidater. En valberedning kan inte träffa avtal i föreningens namn. Den kan t.ex. inte förhandla med kandidaterna om arvoden och dylikt.

Valberedningen består av följande personer:

RollNamn  Lägenhet   Tid 
Sammankallande Roland Karlsson 14 1 år
Ledamot Pernilla Furugren 44 1 år

Vill du läsa mer om valberedningens uppgifter och befogenheter så tryck på knappen nedan:

Läs mer...