Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den utses av medlemmarna på en föreningsstämma. En av ledamöterna utses till ordförande, antingen av föreningsstämman eller av styrelsen beroende på vad som står i stadgarna. Även suppleanter brukar kallas till styrelsemöten. Observera att suppleanter saknar rösträtt så länge de inte tjänstgör istället för ordinarie ledamot som har förhinder.

Styrelsens uppdrag är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen och att inom ramen för föreningens stadgar och stämmobeslut svara för föreningens ekonomi, drift underhåll m.m. Det innebär bl.a. att ansvara för att föreningens mark och byggnader hålls i gott skick samt att organisationen, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen kan utse någon annan att sköta den löpande ekonomiska och tekniska förvaltningen. Förvaltaren är då underställd styrelsen. Det innebär att styrelsen fortfarande är ansvarig gentemot medlemmarna för att förvaltaren fullgör sitt uppdrag.

Styrelsemötena ska dokumenteras i protokoll som ordföranden och ytterligare minst en ledamot ska skriva under. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

Styrelsen består av följande medlemmar:

RollNamnLägenhetTid
Ordförande Mats Eriksson 7  1 år
Kassör Jan Widman 50  1 år
Sekreterare Charlotte Reberg 42  2 år
Medlem Thomas Landin 40 2 år
Medlem Urban Norström 39 2 år

 

Vill du kontakta styrelsen kan du skicka mail till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kom ihåg att uppgifterna hos Boverket ska uppdateras om föreningen ändrar styrelse, firmateckning eller särskilda firmatecknare. Vill du läsa mer om hur det ska gå till så tryck på knappen nedan:

Läs mer...