Revisorer

Normalt väljer man revisor för ett år i taget, från en ordinarie föreningsstämma till nästa.

Revisorns uppgift är att granska hur styrelsen skött sitt uppdrag. Granskningen innebär exempelvis kontroll av bokföring, styrelseprotokoll och andra handlingar för att se att styrelsen har följt stämmobeslut och inte gjort något som strider mot stadgarna och lagen. Det är alltså bra om den som blir utsedd till revisor har kunskap om ekonomi och föreningsarbete. Kontroll av siffror och beräkningar utförs ofta stickprovsvis.

När granskningen är klar ska revisorn skriva en revisionsberättelse. Den ska innehålla en redogörelse för den genomförda granskningen och om revisorn har något att anmärka på.

Byerums revisorer utgörs av följande personer:

RollNamn  Lägenhet     Tid    
Intern revisor Bertil Holmgren 33 1 år
Extern revisor Gunvor Höckerfelt, Deloitte   1 år

Vill du läsa mer om revisorernas uppgifter och befogenheter så tryck på knappen nedan:

Läs mer...