Fiber

V hari kunnat teckna ett nytt avtal med Telia i början av oktober. De har lovat att leverera fibernät inom 6 till 9 månader. Det kan förstås fördröjas om det blir svår tjäle i jorden under vintern eller att andra bygg/grävhinder dyker upp, men ambitionen är att vi ska kunna få fiber till sommaren 2019.

Telia erbjuder ett öppet nätverk men vi är ändå begränsade till ett antal leverantörer och varje medlem väljer sitt eget utbud (mer information kommer om detta).

Det ingår ett basutbud av TV program men i övrigt måste varje medlem teckna sig för avtal med något av bolagen för att få bredbandsuppkoppling. Det finns tex ett nät som heter riksnet där kan man teckna sig för så kort tid som över en helg eller längre se bif länk. Verkar bra för vårt semesterboende och korttidsboende.

Föreningen står för framdragning av fiber till fastigheten samt för det lokala spridningsnätet i byggnaderna. Det kommer att placeras en fiberbox i varje lägenhet. Där kommer de som vill kunna ansluta router och bygga sitt eget lokala nät.

Det gamla trådlösa nätet kommer att fungera åtminstone två år till som en reservlösning. Därefter kommer det gemensamma trådlösa nätet att tas bort.