Hjärtstartare

En hjärtstartare har nu anförskaffats och är placerad i poolgången ovanför brandsläckarna.

Styrelsen kommer att återkomma om tider för en kortare utbildning på denna.