Sophantering

Här skall  soporna sorteras. 

Hushållen separerar sitt matavfall i gröna påsar och brännbart hushållsavfall i en annan påse, båda knyts med en rejäl dubbelknut och läggs i den blåa containern som finns på bortre ändan av parkeringen. Nyckeln till dörren fungerar till containerns hänglåsen. Behövs fler gröna påsar så kan de fås på ICA Nära i Löttorp. 

Förpackningsmaterial som plast, metall papper och glas lämnas på sopstationen i Löttorp. Där kan man även lämna tidningar och små batterier.

Grovavfall, farligt avfall och elavfall skall lämnas på återvinningscentral. Här är adressen på den närmaste,

Böda Återvinningscentral
Mellböda,
387 73 LÖTTORP
 
Öppettider:
 
09 - 16 Torsdagar
09 - 16 Fredagar
09 - 12 Första helgfria lördagen i varje månad

Helgdagar stängt. Påsk-, Pingst-, Midsommar-, Jul- och Nyårsafton stängt.